hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

Pracovní postup s klientem na realizaci interiéru je vždy individuální. Klasickým vodítkem je asi fakt, že projekt by měl vznikat dříve než samotná stavba. Toto ale není pravidlem a lze projektovat již na prostory, které jsou vystavěny. Ne vždy ale to jde tak jak si klient představuje a proto se snažím najít takovou variantu, aby byla pokud možno co nejméně nákladná.


Základním a prvním krokem je buď návštěva interiéru a nebo stavební plány…

 

Druhý krok je tvorba půdorysu a usazení prvků v grafickém programu, který je schopen vyprodukovat okótovaný plánek pro představu umístění v prostoru.
Třetím krokem je většinou náhled 3D a doladění barevné kombinace a stylizace do ostatního interiéru. V tomto případě se nadále pracuje i s půdorysem a dolaďují se detaily dle požadavků klienta, a vznikají jednotlivé varianty, které vedou ke konečné verzi projektu


Čtvrtým krokem je příprava technické dokumentace pro instalace v případě novostavby, nebo kompletní rekonstrukce interiéru. Tímto způsobem se rozkreslí rozvody vody, el.energie a plynu pro jednotlivé spotřebiče v kuchyňské lince.


Následující kroky jsou již individuální a řeším je s klientem dle požadavků….nastává realizace …výběr dodavatele a samotná montáž navrhovaného interiéru.

Příjemné bydlení...

 

 


website hosting main area bottom